[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-143
[ English ]
Burun Defektlerinin Onarımında Paramedian Alın Flebi
Fatih BULUT1, Canser Yılmaz DEMİR2
1SSK Malatya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, MALATYA
2 SSK Malatya Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Kliniği, MALATYA

Amaç: Tümöral kitlelerin eksizyonu sonrasında oluşan burun defektlerinin rekonstrüksiyonunda cilt greftlerinin kullanımı yeterli olmayabilir. Bu amaçla; çalışmamızda burun defektlerinin rekonstrüksiyonunda paramedian alın flebi kullandık ve sonuçlarımızı değerlendirdik.

Gereç ve yöntem: Haziran 2000 ve Mart 2003 tarihleri arasında kliniğimizde majör burun defekti bulunan 10 olgunun (7 erkek, 3 kadın; ortalama yaş 63,2±10,4 yıl; dağılım 44-82 yıl) rekonstrüksiyonu paramedian alın flebi ile gerçekleştirildi. Olguların tümünde tümör cerrahisine bağlı doku kaybı mevcuttu.

Bulgular: Bütün olgularda paramedian alın flebi ile rekonstrüksiyon tatmin edici sonuçlar vermiştir. Flep ve donör saha ile ilgili olarak hiçbir problem yaşanmadı.

Sonuç: Paramedian alın flebi alından yeterli miktarda doku transferini güvenilir bir şekilde mümkün kılarak, çok az deformite ile estetik açıdan memnun edici bir rekonstrüksiyon sağlar.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]