[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-137
[ English ]
Sıçan Akciğerinde Sigara Maruziyeti ile Oluşan Histolojik Değişiklikler Üzerine Kafeik Asit Fenetil Ester (Cape)'in Koruyucu Etkisi
Hıdır PEKMEZ1, M. Fatih SÖNMEZ2, İlter KUŞ1, Aslı Özdem TÜRKOĞLU1, Murat ÖGETÜRK1, Enver OZAN2, Mustafa SARSILMAZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, sigara dumanına maruz kalan sıçanlara ait akciğerlerde meydana gelen histolojik değişikliklerin incelenmesi ve bu değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)'in etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Bu amaçla 21 adet Wistar cinsi erkek sıçan üç gruba ayrıldı. Grup I'deki sıçanlar kontrol grubu olarak kullanıldı. Grup II'deki sıçanlar sigara dumanına maruz bırakıldı. Grup III'deki sıçanlara ise sigara dumanı maruziyeti ile birlikte günlük olarak CAPE enjekte edildi. 60 günlük deney süresi sonunda tüm sıçanlar dekapitasyonla öldürüldü. sıçanlardan alınan akciğer doku örnekleri rutin histolojik prosedürlerden geçirilerek ışık mikroskobunda incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda, sigara dumanına maruz bırakılan sıçanlara ait akciğerlerin ışık mikroskobik incelemesinde, terminal bronşiol duvarında ve alveoller arası bağ dokuda oldukça yoğun yangısal hücre infiltrasyonunun meydana geldiği gözlendi. Ayrıca hemosiderin pigmenti yüklü çok sayıda makrofaj, yer yer vakuolizasyon ve kanama alanları tespit edildi. Sigara maruziyeti ile birlikte CAPE uygulanan sıçanlarda ise, sigara maruziyetinin neden olduğu histolojik değişikliklerin kısmen kaybolduğu gözlendi.

Sonuç: Sigara dumanına maruz bırakılan sıçanların akciğer dokusunda histolojik olarak hasarın meydana geldiği ve bu hasarın CAPE uygulaması ile kısmen önlendiği görüldü.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]