[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 201-205
[ English ]
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Hipertansif Kişilerin Durumlarından Haberdar Olma, Tedavi ve Kontrol Oranları
M. Yüksel GÜNGÖR1, Yasemin AÇIK2, Leyla GÜNGÖR2
1İl Sağlık Müdürlüğü Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlama Merkezi
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. ELAZIĞ

Amaç: Yenimahalle Eğitim Araştırma Sağlık Ocağı (YMEASO) bölgesinde yaşayan 35 yaş ve üzeri hipertansiyonlu kişilerin durumlarından haberdar olma, hipertansiyonun kontrol altına alınması ve düzenli ilaç alma durumlarının saptanması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: YMEASO bölgesinde yaşayan 35 yaş ve üzeri kişilerde koroner kalp hastalığı risk faktörleri sıklığını saptamak amacıyla daha önceden yapılmış olan bir çalışmada hipertansiyonlu olarak tespit edilen 103 kişi bu çalışmanın örneklemi olarak seçilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan kişilerin yaş ortalaması 56.3±10.9 dur. %95.1'nin sosyal güvencesi bulunmaktaydı. %34.3'ü katı yağ kullanmakta olup, %18.4'ünün tuzlu yeme alışkanlığı vardı. %45.0'nın 1. derece akrabalarında da hipertansiyon öyküsü bulunmaktaydı. Kan basıncı ortalamaları; 155.7±17.5/ 89.7±10.8'dir. Çalışmaya alınan kişilerin %82.5'i durumundan haberdar olup, %60.0'ı ilaç kullanmaktadır. İlaç kullananların %58.8'i, eski hipertansiflerin ise %35.0'ının tansiyonu kontrol altındadır.

Sonuç: YMEASO bölgesinde yaşayan hipertansiflerin büyük çoğunluğu hastalıklarının farkında olup ilaç kullanmaktadır. Ancak bölge ile ilgili olarak kesin ifadeler kullanabilmek için bölgede yaşayan tüm hipertansifleri kapsayacak büyük çaplı toplumsal taramaların yapılması faydalı olacaktır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]