[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 197-200
[ English ]
Pinealektomili Sıçanlarda Tiroid Parafolliküler Hücrelerinin Işık ve Elektron Mikroskop Düzeyde İncelenmesi
İlter KUŞ1, Hakan ÖNER2, Murat ÖGETÜRK1, Ahmet KAVAKLI1, İsmail ZARARSIZ1, Mustafa SARSILMAZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, ELAZIĞ
2Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD. BURDUR

Amaç: Bu çalışmada, pinealektomi sonrası tiroid parafolliküler hücrelerinin ışık ve elektron mikroskop düzeyde incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Bu amaçla, 12 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan iki gruba ayrıldı. Grup I'deki sıçanlar kontrol (sham-pinealektomi) olarak kullanıldı. Grup II'deki sıçanlara ise pinealektomi yapıldı. Bir aylık deney süresi sonunda sıçanlar vasküler perfüzyonla öldürüldü. Bütün hayvanların tiroid bezleri çıkartılarak rutin histolojik yöntemlerle elektron mikroskobik blokları hazırlandı. Elektron mikroskobik bloklardan alınan yarı ince kesitler toluidin blue ile boyanarak ışık mikroskobik incelemeler için kullanıldı. Bloklardan alınan ince kesitler ise Kurşun sitrat-Uranil asetat'la boyanarak elektron mikroskobunda incelendi.

Bulgular: Işık mikroskobik incelemelerde, pinealektomi sonrası tiroid parafolliküler hücrelerinde hipertrofi meydana geldiği gözlendi. Ayrıca, hücre sayısında da bir artışın olduğu dikkati çekti. Elektron mikroskobik incelemelerde ise, parafolliküler hücre sitoplazmalarındaki salgı granüllerinde artış olduğu belirlendi.

Sonuç: Pinealektomi sonrası tiroid parafolliküler hücre aktivasyonunda artış meydana geldiği görüldü.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]