[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 189-196
[ English ]
Gebelik Süresince ve Emzirme Evrelerinde Alkol Uygulanan Sıçan Yavrularının Beyinciklerindeki Purkinje Hücrelerinin Yapısal İncelenmesi
Mete KÖKSAL1, Celal ILGAZ1, Deniz ERDOĞAN1, Candan ÖZOĞUL1, Ebru K. TONG1, Hakan KALENDER2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD
2GATA Cerrahi Araştırma Merkezi, Deneysel Hayvan Laboratuvarı, Araştırma Binası, ANKARA

Amaç: Bu çalışmada alkolün fetal beyincik Purkinje hücreleri üzerine olan etkisinin yarı ince kesitte yapı düzeyinde incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Ergin Sprague-Dawley cinsi 12 dişi sıçan kullanıldı. Kontrol ve deney grupları oluşturuldu. Denekler gebe bırakıldı. Deney grubundaki sıçanlara % 6'lık alkol içeren sıvı diyet uygulandı. Doğumdan sonraki 6.,8. ve 10. günlerde yavruların beyincikleri alındı. Doku örneklerine rutin Elektron Mikroskobik takip yöntemleri uygulandı ve yarı ince kesitler incelendi.

Bulgular: Deney ve kontrol grupları yapısal düzeyde karşılaştırıldığında, deney grubundaki gelişimin kontrol grubundan daha geri olduğu saptandı.

Sonuç: %6'lık alkol içeren sıvı diyetin Purkinje hücrelerine toksik etkide bulunduğu ve bu hücrelerde yapısal düzeyde değişimlere yol açtığı belirlendi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]