[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 202-208
[ English ]
DENEYSEL HİPOTİROİDİ OLUŞTURULMUŞ SIÇAN TİROİD BEZİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ
Aysel KÜKNER, Jale ÖNER, Hakan ÖNER, Neriman ÇOLAKOĞLU, Candan ÖZOĞUL, Enver OZAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Mast hücreleri sadece akut allerjik ve parazitik hastalıklarda değil kronik enfeksiyonlarda, immünolojik ve fibrotik olaylarda da önemlidir. Ek olarak tiroid bezinin fonksiyonunda mast hücrelerinin rolü vardır. Tiroid mast hücreleri, TSH veya TRH nın salgılanmasında aktif rol oynamaktadır ve tiroid kan akımını ve kapiller geçirgenliğin düzenlenmesinde etkili olmaktadır. Bu deneysel çalışmada, 5-6 haftalık dişi sıçanlara intraperitoneal olarak 10mg/kg 6-n-propyl-2-thiouracil (Sigma), 0.9M serum fizyolojik içinde eritilmiş ilaçtan 0.5 ml verilerek hipotiroidizm oluşturuldu. 15 gün sonra sıçanlar sakrifiye edildi ve ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar için tiroid bezi alındı. Deney grubunda, follikül yapılarının değiştiği, kolloid maddesinin azaldığı, mitotik aküvite artışı ve mast hücre artışı gözlendi. İnce yapı düzeyinde epitel hücrelerinin sitoplazmasında GER yapılarının çok fazla genişlediği, hücreler arası açılmaların arttığı gözlendi. Follikül epitel hücrelerinde apoptotik hücreler seçilemedi.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]