[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3
Deneysel Araştırma
DANTROLEN SODYUMUN İZOLE SIÇAN MİYOMETRİYUMUNDA AGONİSTLERLE İNDÜKLENEN KASILMALARA İNHİBİTÖR ETKİSİ
Ahmet AYAR, Niyazi TUĞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DENEYSEL HİPOTİROİDİ OLUŞTURULMUŞ SIÇAN TİROİD BEZİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ
Aysel KÜKNER, Jale ÖNER, Hakan ÖNER, Neriman ÇOLAKOĞLU, Candan ÖZOĞUL, Enver OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LİPOPOLİSAKKARİT İLE PRETERM EYLEM OLUŞTURULAN GEBE RATLARDAN İZOLE EDİLEN MİYOMETRİYUMDA SPONTAN KONTRAKSİYONLAR ÜZERİNE RİTODRİN, RİTODRİN+İNDOMETAZİN KOMBİNASYONUNUN ETKİLERİ
Hüsnü ÇELİK, Ahmet AYAR, Ahmet KALKAN, Kibar ÇEBİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SEKONDER YARA İYİLEŞMESİNDE TOPIKAL BAL VE KOLLAJEN UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTlRlLMASI
Yunus SARAL, Kibar ÇEBİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DENEYSEL OLUŞTURULAN HİPOTİROİDİZMİN FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ SIÇAN TİMUS BEZİNE ETKİLERİ
Aysel KÜKNER, Jale ÖNER, Neriman ÇOLAKOĞLU, Leyla CANPOLAT, Enver OZAN, Sema OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

F-11 HÜCRE SERİLERİNDE PALMİTOİL KARNİTİNİN İNDÜKLEDİĞİ HÜCRE İÇİ KALSİYUM ARTIŞININ RİYANODİNLE İNHİBİSYONU
Ahmet AYAR, Duncan J Martin
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SEPTAL CERRAHİ SONRASI UYGULANAN ANTERİOR NAZAL TAMPONUN NAZAL PASAJDA KALIŞ SÜRESİNİN İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ
Tufan ÇETİNKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLARDA EKSTRAMUKOZAL - SEROMÜSKÜLER TEK KAT BARSAK ANASTOMOZU
Ahmet KAZEZ, Metin SAĞLAM, Sami APAK, Ergun PARMAKSIZ, Mustafa DEMİRBAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI CİNSELLİK VE AIDS KONULARINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
S. Aytaç POLAT, A. Tevfik OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA SIVISININ BAKTERİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üzeyir GÖK, İrfan KAYGUSUZ, Erol KELEŞ, Ahmet KİZİRGİL, Şinasi YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUDURUM VE MEVSİMSELLİK
Murat KULOĞLU, Murad ATMACA, Ahmet ÜNAL, A.Ertan TEZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DİABETİK KETOASİDOZLU HASTALARDA ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ VE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE KETOZİSİN ETKİSİ
Necip İLHAN, Şemsettin ŞAHİN, Nevin İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İDRAR NUMUNELERİNDEN İZOLE EDİLEN ÇEŞİTLİ GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA- LAKTAMAZLARIN ORANI
Mehmet S. TEKEREKOĞLU, Neşe TAŞTEKİN, Çiğdem KUZUCU, Latife ABUT, Mehmet TEVFİK, Bengül DURMAZ, İ. Halil ÖZEROL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HASTANE TELEFONLARININ BAKTERİYEL KONTAMİNASYON AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mehmet ÖZDEN, Aydan KILIÇOĞLU, Hatice Handan AKBULUT, Ayhan AKBULUT, Süleyman FELEK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN SEFEPİM DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Ahmet KİZİRGİL, Suna TATAR, Mustafa YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÜRODİNAMİ İNCELEMESİNE BAĞLI OLUŞAN MORBİDİTE VE ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ
Rahmi ONUR, İrfan ORHAN, Arslan ARDIÇOĞLU, M. Kemal ATİKELER, Atilla SEMERCİÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FIRAT TIP MERKEZİNDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR
Ahmet KİZİRGİL, İlkkan ÇALAŞYER, Naciye ERKMEN, Süleyman ÖNAL, Filiz KERKÜKLÜ, Zülal AŞÇI
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN 35 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLARDA KORONER KALP HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ SIKLIĞI
Yasemin AÇIK, Ferdane OĞUZÖNCÜL, Edibe PİRİNÇCİ, Leyla GÜNGÖR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOMPLİKASYONLU VE KOMPLİKASYONSUZ TİP 2 DİYABETLİ (NIDDM) HASTALARDA SERUM HOMOSİSTEİN VE LİPOPROTEİN(A) İLE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Nermin KILIÇ, Gürkan ÇIKIM, Halil DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LEPRA VE TÜBERKÜLOZDA SERUM BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİ
Özcan EREL, Mehmet Salih GÜREL, Necip İLHAN, Yüksel ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HİPERKOLESTEROLEMİK KİŞİLERDE SERUM HOMOSİSTEİN İLE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Gürkan ÇIKIM
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLI VE ASTMALI HASTALARDA SERUM LİPİD DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Nevin İLHAN, M.Hamdi MUZ, Gamze KIRKIL, S. Murat TERZİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KONJENİTAL PTOZİSTE ANTERİOR APONEVROTİK YAKLAŞIM
Konjenital ptozis, Aponevrotik ptozis, Levator cerrahisi, Congenital ptosis, Aponeurotic ptosis, Levator surgery
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ’DA 300 KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI OLGUSUNUN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet TOKDEMİR, Hüdaverdi KÜÇÜKER, Fatih DİROL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİNDE BEL AĞRILARININ ETYOLOJİSİNDE BRUSELLOZ SIKLIĞI
Fatih S. EROL, Ahmet KİZİRGİL, Cahide TOPSAKAL, M. Faik ÖZVEREN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLUK ÇAĞI 0-9 YAŞ GRUBU ZEHİRLENMELERİNİN ADLİ TIP YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Mehmet TOKDEMİR, Hüdaverdi KÜÇÜKER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AĞIZDA LEZYON OLUŞTURAN VİRAL, BAKTERİYAL, FUNGAL VE PARAZİTER İNFEKSİYONLAR
Nilgün AYHAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
UNİLOKÜLER KİST HİDATİK: BİR OLGU SUNUSU
Kibar ÇEBİ, Mustafa KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SEREBELLAR KİSTİK HEMANJİOBLASTOM: VAKA TAKDİMİ
İsmail AKDEMİR, Fatih S. EROL, Murat TİFTİKÇİ, M. Uğur İÇKE, Bengü ÇOBANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LİSENSEFALİ TİP 1: OLGU SUNUMU
A.Hakan AYDINOĞLU, Serdal GÜNGÖR, Hanefi YILDIRIM, Metin K. GÜRGÖZE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MUHTEMEL PLEKSİFORM NÖROFİBROMALI BİR OLGU
Tamer DEMİR, Nuray AKYOL, Hanifi YILDIRIM, Süleyman YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

UYLUKTA NEKROTİZAN FASİİTİS (OLGU SUNUMU)
Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YAYGIN LARENGEAL TÜBERKÜLOZ VAKA TAKDİMİ
Üzeyir GÖK, Erol KELEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKUT APANDİSİTİS İLE BİRLİKTE SOL OVER KORPUS LUTEUM KİST RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU
Kibar ÇEBİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DYKE-DAVIDOFF-MASSON SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
Serpil BULUT, M. Mutlu CİHANGİROĞLU, Faik ÖZVEREN, M. Said BERİLGEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ADENOMATOİD TÜMÖR: EPİDİDİM (OLGU SUNUMU)
Hayreddin YEKELER, Nurten BOZLAK, İrfan ORHAN, Nusret AKPOLAT, Ertürk ERGİN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]