[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 282-288
[ English ]
YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN 35 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLARDA KORONER KALP HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ SIKLIĞI
Yasemin AÇIK1, Ferdane OĞUZÖNCÜL1, Edibe PİRİNÇCİ2, Leyla GÜNGÖR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yenimahalle Eğitim Araştırma Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan 35 yaş ve üstü kadınlarda koroner kalp hastalığı risk faktörleri sıklığını saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada; sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 6213 kadının 340’ı randomize sayılar cetvelinden yararlanılarak seçilmiş, tekrarlayan ziyaretlerle 332’sine (%97.6’sı) ulaşılmıştır. Her sağlık evi nüfus büyüklüğüne göre örneklemde temsil edilmiştir.

Çalışmaya alınan kadınların %64.4’ü herhangi bir okul mezunu değildir. Ortalama yaşları 49.74 ±10.33’dir. %13.2’si halen sigara içmektedir. Kadınların ortalama; diyastolik kan basınçları 79.04±12.99, sistolik kan basınçları 126.89± 22.82, Vücut kitle indeksi 29.73±5.21, kolesterol düzeyi 197.07± 42.55’tir. Kadınların %11.1’i kendisinde daha önceden doktor tarafından tanısı konmuş şeker hastalığı, %34.6’sı hipertansiyon, %8.1’i ise kalp hastalığı olduğunu bildirmiştir. Kalp hastalıklarının %3.3’ü koroner kalp hastalıklarıdır.

35 yaş ve üzeri kadınlarda koroner kalp hastalığı risk faktörleri görülme sıklığı oldukça yüksektir. Temel sağlık hizmeti sunumu içinde yaşam tarzı değişikliği önerilerini de içeren eğitim ve hizmet sunumuna öncelik verilmelidir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]