[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 326-328
[ English ]
UNİLOKÜLER KİST HİDATİK: BİR OLGU SUNUSU
Kibar ÇEBİ1, Mustafa KAPLAN2
1Akçaabat Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, TRABZON
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Akut ürtiker tablosu ve sağ hipokondriumda ağrı ile başvuran 45 yaşında bir olguda (US) ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile karaciğer sol lobunda yerleşimli 63x65 mm boyutunda uniloküler hidatik kist saptandı. Serolojik ve allerjik testlerle tanı desteklendi. Öyküsünde ekinokokkozis ile ilgili herhangi bir yakınması olmayan akut ürtikerli olgularda, bu olguda olduğu gibi hepatobiliyer sistem ya da başka bir sistem ve organ tutulumunu gösteren semptom ve bulguların varlığı durumunda US, BT ile hidatik kist aranmasının, sağaltımın planlanması yönünden yararlı olabilir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]