[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 336-339
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
MUHTEMEL PLEKSİFORM NÖROFİBROMALI BİR OLGU
Tamer DEMİR1, Nuray AKYOL1, Hanifi YILDIRIM2, Süleyman YILDIRIM1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji ve Radyodiagnostik. Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Orbita, Pleksiform nörofıbroma, ptozis, Orbita, Plexiform neurofibroma, Ptosis
Özet
Sağ üst kapakta kitle ve ptozisi olan 6 yaşındaki kız hastada, her iki irisde Lisch nodülleri ve vücudunda cafe-au-lait lekeleri tespit edildi. Yapılan MRI incelemesinde sağ üst göz kapağından orbita içine uzanan, kavernöz sinüs ve trigeminal sinir trasesi boyunca ilerlemiş pleksiform nörofıbroma ile uyumlu görüntü elde edildi. Özellikle ilk dekatta üst göz kapağında kitle ve ptozisi olan olgularda pleksiform nörofibromamn ayırıcı tanıda mutlaka irdelenmesi gerektiği sonucuna varıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]