[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 318-321
[ English ]
ELAZIĞ YÖRESİNDE BEL AĞRILARININ ETYOLOJİSİNDE BRUSELLOZ SIKLIĞI
Fatih S. EROL1, Ahmet KİZİRGİL2, Cahide TOPSAKAL1, M. Faik ÖZVEREN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ

Yöremizde pastorize edilmeden hazırlanan süt ve süt ürünlerinin tüketimi dikkate alınarak bel ağrısı veya radiküler semptomları olan hastalarda bruselloz sıklığı araştırıldı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı' na 18 aylık süre içinde bel ve/veya bacak ağrısı yakınması ile başvuran 1726 hastanın 18' inde (%1.04) brusella tüp aglutinasyon testi ile bruselloz saptandı. Bu çalışmada, brusellozun tipik klinik semptomlarını her zaman göstermediği, altı hastanın bel veya bacak ağrısı dışında hiçbir yakınmasının olmaması dikkat çekti. Yöremizde rastlanan radiküler semptomların etyolojisinde belirgin klinik semptomları olmasa dahi brusellozun gözardı edilmemesi gerektiği kanısına varıldı.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]