[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-233
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
F-11 HÜCRE SERİLERİNDE PALMİTOİL KARNİTİNİN İNDÜKLEDİĞİ HÜCRE İÇİ KALSİYUM ARTIŞININ RİYANODİNLE İNHİBİSYONU
Ahmet AYAR1, Duncan J Martin2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2University of Aberdeen, Institute of Medikal Sciences, Departman of Biomedical Sciences, ABERDEEN, UK
Anahtar Kelimeler: Kalsiyum, riyanodin, karnitin, fura-2, nöro-dejenerasyon, calcium, ryanodine, carnitine, fura-2, nörodejenerasyon
Özet
Bu çalışmanın amacı palmitoil karnitinin F11 hücre serilerinde kalsiyum homeostazisi üzerine etkilerini kalsiyum görüntüleme tekniği kullanarak araştırmaktır. Hücreler kalsiyuma duyarlı flüoresan boya olan fura-2 ile yüklendikten sonra hücre içi serbest kalsiyum konsantrasyonu flüoresan yöntemi ile ölçüldü. Palmitoil karnitin doz bağımlı olarak hücre içi serbest kalsiyum düzeylerini artırdı. Hücrelerin riyanodinle ön muamele edilmesi palmitoil karnitinin sebep olduğu serbest kalsiyum düzeyi artışını anlamlı ölçüde inhibe etti. Bu çalışmanın bulguları palmitoil karnitinin bu hücrelere hücre içi kalsiyumu kontrol edebilme mekanizmalarını bozarak zarar verebileceğini göstermektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]