[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 241-247
[ English ]
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI CİNSELLİK VE AIDS KONULARINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
S. Aytaç POLAT, A. Tevfik OZAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu araştırma, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin cinsellik ve AIDS konularındaki bilgi düzeylerini; eğitim öncesi ve sonrası değerlendirmek amacıyla yapılmış, bir müdahale araştırmasıdır. Araştırma birinci sınıfta kayıtlı olan 101 öğrenci üzerinde, anket yöntemiyle yapılmıştır.

Öğrencilerin %66.3'ü erkek, %33.7'si ise kızdır. Yaş ortalamaları 18.1±0.93 olup, %58.4'ü lise, mezunudur. Öğrencilerin eğitimden önce en iyi bildikleri ilk üç doğum kontrol yöntemi; oral kontraseplifler (%77.2), prezervatif (%51.5) ve RİA (%24.8)'dır. Öğrencilerin cinsel konulardaki en önemli bilgi kaynakları; TV, video ya da bilgisayar (%57.4), gazete ya da dergiler (%55.4) ve kitaplar (%35.6)'dır. Öğrencilerin, %96.0'sı AIDS'in bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtmiştir. Bulaşma yolları ile ilgili olarak ise, eğitimden önce ve sonra verdikleri ilk üç cevap sırasıyla; cinsel ilişkiyle (%98.0-%100.0), kan transfuzyonu ile (%94.1-%98.0) ve anneden bebeğine geçiş (%28.7-%89.1) şeklindedir.

Elde edilen verilerden; çalışmaya alınan öğrencilerin cinsel konular ve AIDS hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve verilen eğitim ile bilgi düzeylerinin genel olarak arttığı anlaşılmaktadır. Sonuçlar, bu konuların eğitimin her kademesi içerisinde ele alınmasının gerekli olduğunu düşündürmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]