[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 216-221
[ English ]
SEKONDER YARA İYİLEŞMESİNDE TOPIKAL BAL VE KOLLAJEN UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTlRlLMASI
Yunus SARAL1, Kibar ÇEBİ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Trabzon Akçaabat Devlet Hastanesi

Yara iyileşmesinde bügüne kadar değişik topikal ajan kullanılmıştır. Bu çalışmada kollajen pet ve balın yara iyileşmesindeki etkinlikleri kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak incelendi.

Çalışmaya alınan 50 ratın kolumna vertebralislerinin her iki yanına 7 mm lik punch aleti ile birer yara oluşturuldu. Oluşturulan yaralar rastgele 3 eşit gruba ayrıldı. I. gruba kollajen pet, II. gruba bal ve III. gruba kontrol amaçıyla steril gazlı bez uygulandı. Makroskopik olarak yara alanları ölçümü, mikroskopik olarak epitelizasyon gelişimi ve granülasyon dokusu kalınlığı ölçüldü.

Yara alanı küçülmesi, epitelizasyon gelişimi ve granülasyon dokusu kalınlığı II. grupta diğer iki gruba göre daha hızlı ve istatatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). I. grupta epitelizasyon gelişimi ve granülasyon dokusu kalınlığı III. gruba göre daha hızlı ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).

Yara iyileşmesi bal grubunda 11. gün, kollajen grubunda 12. gün ve kontrol grubunda 14. günde tamamlanmıştı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]