[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 238-240
[ English ]
ÇOCUKLARDA EKSTRAMUKOZAL - SEROMÜSKÜLER TEK KAT BARSAK ANASTOMOZU
Ahmet KAZEZ, Metin SAĞLAM, Sami APAK, Ergun PARMAKSIZ, Mustafa DEMİRBAĞ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışmada, çocuklarda ekstramukozal-seromüsküler (EM-SM) tek kat dikiş tekniği kullanılarak gerçekleştirilen barsak anastomozu ile ilgili deneyimlerimizi sunuyoruz. Eylül 1996 - Nisan 1999 tarihleri arasında, Polyglactin veya Polydioxanone sütürleri kullanılarak, tek kat EM-SM tekniği ile, 45 hastada 51 intestinal anastomoz gerçekleştirildi. Enterostomili olguların hepsinde konvansiyonel barsak temizliği uygulandı. Olguların hiçbirinde anastomoz ile ilgili herhangi bir komplikasyon gelişmedi. İleal atrezi nedeni ile ameliyat edilen bir olguda yüzeyel yara enfeksiyonu gelişti. Bu sonuçlar EM-SM anastomoz tekniğinin kolay ve diğer anastomoz teknikleri kadar güvenilir olduğunu düşündürmektedir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]