[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 314-317
[ English ]
ELAZIĞ’DA 300 KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI OLGUSUNUN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet TOKDEMİR, Hüdaverdi KÜÇÜKER, Fatih DİROL
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışmada, Nisan 1997- Temmuz 2000 tarihleri arasında Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğünce muayenesi yapılarak, kati raporları düzenlenen 5060 olgudan 300’ünü oluşturan kesici-delici yaralanmalarının epidemiyolojik özelliklerinin ortaya konması amaçlandı.Olguların %38.3’ünü 10-19 yaş grubundaki çocuk/ergenler, %33.0’ını 20-29 genç erişkinlerin oluşturması dikkati çekmektedir.

Kesici-delici alet yaralanması gibi ciddi şiddet eylemlerine maruz kalma oranının çocuk/ergen mağdurlarda yüksek olması, psikososyal gelişim döneminde olan bu bireyleri olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle ilgili kurum/kuruluşların denetimlerini sıklaştırması ve basının toplumun eğitimi konusunda duyarlı olması gerektiği kanaatine varılmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]