[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 355-358
[ English ]
AĞIZDA LEZYON OLUŞTURAN VİRAL, BAKTERİYAL, FUNGAL VE PARAZİTER İNFEKSİYONLAR
Nilgün AYHAN
Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, ANKARA

Bu makalede virus, bakteri, mantar ve protozoonlarla meydana gelen bazı infeksiyonların ağızda oluşturdukları çeşitli lezyonlar tanımlandı. Diş hekimlerinin, oluşan bu lezyonlardan infeksiyonun erken tanısına varmaları için yardımcı olabilecek kriterler gözden geçirildi.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]