[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 352-354
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ADENOMATOİD TÜMÖR: EPİDİDİM (OLGU SUNUMU)
Hayreddin YEKELER1, Nurten BOZLAK2, İrfan ORHAN3, Nusret AKPOLAT1, Ertürk ERGİN3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Elazığ Devlet Hastanesi, Patoloji Servisi,
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Adenomatoid tümör, epididim, Adenomatoid tumor, epididym
Özet
Adenomatoid tümör erkek ve kadın genital sisteminin benign bir neoplazmıdır. Epididim en sık görüldüğü alandır. Hastaların çoğu yaşamlarının 3.-4. dekadlarındadır ve skrotum içinde, sert, bazen ağrılı olabilen kitle mevcuttur.

Birbuçuk yıldır skrotumun solunda ağrısız kitlesi olan hasta epididimin adenomatoid tümörü tanısı aldı. Adenomatoid tümörün ayırıcı tanısının önemi ve doğru tanının hem hasta, hemde doktor üzerindeki anksiyete ve belirsizliği ortadan kaldırması açısından tartışılmaya değer bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]