[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 279-281
[ Turkish ]
Microorganisms Isolated From Blood Culture Samples At Firat Medical Center
Ahmet KİZİRGİL, İlkkan ÇALAŞYER, Naciye ERKMEN, Süleyman ÖNAL, Filiz KERKÜKLÜ, Zülal AŞÇI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

In this study, we aimed at evaluating the microorganisms isolated from blood culture samples using BacT/Alert blood culture system in eight months period. Microorganisms were isolated from 200 (16.3%) out of 1228 blood culture samples. Total Gram positive bacteria were 52.5%, and most frequently isolated microorganisms were S. aureus (20.5%), coagulase negative Staphylococcus (20.5%), and Acinetobacter spp. (16%).

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]