[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 162-163
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Brusella Tedavisinde Nadir Görülen Bir Yan Etki: Fotoonikoliz
Hülya NAZİK1, Selçuk NAZİK2, Feride ÇOBAN GÜL3, Betül DEMİR4
1Bingöl Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
3Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Bruselloz, Türkiye'de ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ateş, eklem ağrıları, terleme gibi spesifik olmayan belirtilerle ortaya çıkan brusellozun tedavisinde doksisiklin önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca doksisiklin enflamatuar ve enfeksiyöz birçok hastalığın tedavisinde veya profilaksisinde kullanılan geniş spektrumlu tetrasiklin grubu bir antibiyotiktir. Doksisiklinin birçok sistemik komplikasyonunun (özefajit, hepatotoksisite, ishal vb.) yanında fototoksik etkisi de bilinmektedir. Fototoksik reaksiyonlara nadiren eşlik eden fotoonikoliz, ultraviyole ışınlarının etkisi ile tırnak plağının tırnak yatağından ayrılması durumudur. Bu olgu sunumunda bruselloz nedeniyle doksisiklin tedavisi başlanan ve tüm el tırnaklarında fotoonikoliz gelişen bir hastanın sunulması amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]