[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-169
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akciğer Grafisinde İlginç Bir Artefakt: Saç Artekatı
Selami SERHATLIOĞLU
Fırat Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Solunum sisteminin radyolojik görüntülemesinde en sık kullanılan yöntem postero-anterior (PA) akciğer grafisidir. Akciğer grafisinin elde edilmesi sırasında uyulması gereken basit ama önemli kurallar kaliteli bir görüntü ve dolayısıyla doğru tanı için gereklidir. Optimal düzeyde elde edilen PA akciğer grafisinin yorumlanması da; disiplin, titizlik ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Bu olguyu yayınlamadaki amacımız; PA akciğer grafisinin doğru bir şekilde elde edilip yorumlanmasında artefaktlara dikkat edilmesinin önemli olduğu, özellikle kız çocukları ve kadın hastalarda nadir olarak saça ait artefaktın olabileceği ve bununda tanı koymada zorluklara neden olabileceğini vurgulamaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]