[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 658-662
[ English ]
PENETRAN KERATOPLASTİ SONUÇLARIMIZ
Turgut YILMAZ, Şahap KÜKNER, Orhan AYDEMİR, Serdal ÇELEBİ, Fatih ULAŞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Kliniğimizde Haziran 1993 – Haziran 2000 tarihleri arasında yapılan penetran keratoplasti ameliyatları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Farklı tanılar ile 86 hastanın 102 gözüne penetran keratoplasti uygulanmıştır. Olgularımız en kısa 5 ay, en uzun 32 ay olmak üzere ortalama 16 ay takip edilmiştir.

Bulgular: Haziran 1993 – Haziran 2000 tarihleri arasında takip edilen 102 olgunun 90’ ında (%88.2) grefon şeffaf olarak bulunmuştur. 81 olguda (%79.4) görme keskinliğinde artma sağlanmıştır.

Sonuç : Penetran keratoplasti, başarı oranı yüksek, iyi prognozlu ve komplikasyon oranları kabul edilebilir nitelikte bir cerrahi yöntemdir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]