[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1
Deneysel Araştırma
İNSAN FÖTUSLARINDA BÖBREK GELİŞİMİNİN MORFOMETRİK ANALİZİ
Aynur Emine ÇİÇEKCİBAŞI, Taner ZİYLAN, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Işık TUNCER, Khalil Awadh MURSHİD
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ALKOLİK RAT TESTİSLERİ ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR
Nureddin CENGİZ, Ali OTLU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TAVŞANLARDA L-ARGİNİN İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL AKUT PANKREATİTDE MELATONİNİN LİPİD PEROKSİDASYONU VE AMİLAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
M. Ferit GÜRSU, Hayati UMAÇ, Nurullah BÜLBÜLLER, Gürkan ÇIKIM, İbrahim BAKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ARTAN YÜKE KARŞI YAPILAN EGZERSİZ SIRASINDA O2 ALINIMI-İŞ GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Oğuz ÖZÇELİK, Vedat AYAN, Muammer ASLAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ŞİZOFRENİ VE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA İMMÜNGLOBULİN VE KOMPLEMAN DÜZEYLERİ
Murat KULOĞLU, Vedat BULUT, Murad ATMACA, Süleyman ÖNAL, Ömer GEÇİCİ, A. Ertan TEZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PREEKLAMPTİK HASTALARDA PLAZMA MALONDİALDEHİD VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON
Niyazi TUĞ, Gürkan ÇIKIM
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

1998-2000 YILLARI ARASINDA ELAZIĞ ELET AŞ KESİMHANESİNDE SAPTANAN KİSTİK EKİNOKOKKOZUN EKONOMİK KAYIP YÖNÜNDEN İRDELENMESİ
Mustafa KAPLAN, Salih KUK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM VE LİSELERDE GÖREV YAPAN BAYAN ÖĞRETMENLERİN MENOPOZ HAKKINDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI
Leyla GÜNGÖR, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, Yasemin AÇIK, M. Yüksel GÜNGÖR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

2000 YILINDA YENİMAHALLE ve ABDULAHPAŞA EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAKLARINA YAPILAN BAŞVURULARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI SIKLIĞI ve ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Ahmet Tevfik OZAN, Yasemin AÇIK, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, S. Aytaç POLAT, S. Erhan DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE BULANTI KUSMA
M. Akif YAŞAR, Levent AVCI
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POLİKLİNİKTE İZLENEN MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM OLGULARININ KLİNİK ve EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Yunus SARAL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PEDİATRİK CERRAHİDE KAUDAL ANESTEZİDE BUPİVAKAİN
M. Akif YAŞAR, Ahmet KAZEZ, Nedim KELEŞYILMAZ, Süheyla İNALKAÇ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

REJYONEL İNTRAVENÖZ ANESTEZİDE TURNİKE AĞRISINA LİDOKAİN-KLONİDİNİN ETKİSİ
M. Akif YAŞAR, İdris DİNÇER, Mustafa K.BAYAR, Nedim KELEŞYILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PENETRAN KERATOPLASTİ SONUÇLARIMIZ
Turgut YILMAZ, Şahap KÜKNER, Orhan AYDEMİR, Serdal ÇELEBİ, Fatih ULAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SUBACUTE (4-WEEKS) FORMALDEHYDE INHALATION CHANGES SOME ENZYME ACTIVITIES PARTICIPATING IN IMPORTANT METABOLIC PATHWAYS IN RAT LIVER
H. Ramazan YILMAZ, O. Aslan ÖZEN, Hüseyin ÖZYURT, Sadık SÖĞÜT, Ahmet SONGUR, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BEBEKTE DEV MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM
Ahmet KAZEZ, İbrahim KÖKÇAM, Hayreddin YEKELER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

APENDİKSİN MÜSİNÖZ KİSTADENOMU
Bengü ÇOBANOĞLU, Hayreddin YEKELER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
KONVANSİYONEL TEDAVİYE DİRENÇLİ DÖRT HİPEREMEZİS GRAVİDARUM OLGUSU SUNUMU
Tekin DURUKAN, Hüsnü ÇELİK, İbrahim ESİNLER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

WEGENER GRANÜLOMATOZİS: FULMİNAN SEYREDEN BİR OLGU
Ahmet EYİBİLEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ORGANİK PSİKOTİK BOZUKLUK OLGU SUNUMU
Murat KULOĞLU, Murad ATMACA, Selami SERHATLIOĞLU, A. Ertan TEZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

UYLUĞUN AKUT KOMPARTMAN SENDROMU: OLGU SUNUMU
Lokman KARAKURT, Rüştü KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]