[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 691-693
[ Turkish ]
Mucinous Cystadenoma of the Appendix
Bengü ÇOBANOĞLU, Hayreddin YEKELER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Mucinous Cystadenoma of the appendix are uncommon and are rarely diagnosed prior to operation. Generally, the term“ mucocele” refers to a lesion of the appendix with a dilated lumen or cystic mass that is filled with mucin. In this study, a case of mucinous cystadenoma of the appendix was in a 65 years old patient presented because of rarity.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]