[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 691-693
[ English ]
APENDİKSİN MÜSİNÖZ KİSTADENOMU
Bengü ÇOBANOĞLU, Hayreddin YEKELER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Apendiksin müsinöz kistadenomu seyrek görülür ve nadiren operasyon öncesi teşhis edilir. Genellikle “mukosel” olarak isimledirilen bu lezyon, müsin ile dolu dilate bir lümen veya kistik bir kitledir. Bu çalışmada 65 yaşındaki bir hastada saptanan apendiksin müsinöz kistadenomu ender görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]