[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 668-674
[ English ]
KONVANSİYONEL TEDAVİYE DİRENÇLİ DÖRT HİPEREMEZİS GRAVİDARUM OLGUSU SUNUMU
Tekin DURUKAN1, Hüsnü ÇELİK2, İbrahim ESİNLER1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA
2Fırat University Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu yazıda konvansiyonel tedavilere dirençli, uzun süreli hospitalizasyon gerektiren dört olgu sunuldu ve hiperemesiz gravidarumun tanısı, tedavisi ve takibi açısından güncel gelişmeler değerlendirildi.

Çalışmanın yapıldığı yer: Fırat Üniversitesi (Elazığ) Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği ve Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği.

Sonuç: Gebelikte görülen şiddetli bulantı ve kusmalar ile kendini gösteren Hiperemezis Gravidarum başta gebenin ve ailesinin hayat konforunu bozmakta, bazende anne yada fetüsün hayatını tehdit edebilecek düzeylere ulaşabilmektedir. Konvansiyonel tedaviler ile çoğu olguda klinik olarak iyileşme izlenirken bazı dirençli olgularda uzun süreli hospitalizasyon ve agresif tedavi uygulamaları gerekli olabilmektedir. Bu tür olgularda genellikle alta yatan neden tespit edilebilir iken tüm çalışmalara rağmen bazen etioloji bulunamamaktadır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]