[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 688-690
[ English ]
BEBEKTE DEV MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM
Ahmet KAZEZ1, İbrahim KÖKÇAM2, Hayreddin YEKELER3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ,
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ,
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patolojii Anabilim Dalı

Molluskum kontagiyozum’ un klasik tipi çocuklarda sık görülmesine rağmen, dev formu nadirdir. Onbir aylık bir erkek çocukta boynunun sol ön kısmında dev bir molluskum kontagiyozum tesbit edildi. Dev lezyonların en sık yerleşim yeri saçlı deri, göz kapağı ve ayak tabanıdır. Total olarak çıkarılan lezyonun histopatolojik incelemesi tanıyı kesinleştirdi. Bu makalede, bebeklik döneminde atipik yerleşim gösteren dev molluskum kontagiyozum olgusu nadir görülmesi nedeni ile sunuldu.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]