[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1
7 makale bulundu.
 • İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİ İLE HIZLI İYİLEŞME GÖSTEREN BİR MİLLER FİSHER SENDROMU OLGUSU
       Tahir YOLDAŞ, Remzi YİĞİTER, Serpil BULUT, Hızır ULVİ, Bülent MÜNGEN
 • Akupunktur
       Ahmet KAVAKLI
 • Şizofreni Tanılı Bir Hastada Elektrokonvülsif Tedavi ve Paliperidon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Cotard Sendromu: Bir Olgu Sunumu
       Mehmet Hamdi ÖRÜM1, Oğuzhan Bekir EĞİLMEZ2
 • Şizofreni Hastalarında Serum Osteopontin Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
       Zerrin KUTLU1, Zekai HALICI2, Halil ÖZCAN3
 • Ozon Tedavisi
       Ahmet KAVAKLI1, Feyza AKSU2
 • Şizofreni Alttiplerinde Serum Nitrik Oksit Düzeyleri ve Klinik Değişkenlerle Olan İlişkisi
       Özlem GÜL1, Murad ATMACA2
 • Şizofreni ve Majör Depresif Bozuklukta Cinsiyet Hormon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
       Nülüfer KILIÇ1, Mehmet Murat KULOĞLU2, Bilal ÜSTÜNDAĞ3
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]