[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 4, Sayfa(lar) 183-189
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ozon Tedavisi
Ahmet KAVAKLI1, Feyza AKSU2
1Fırat Üniversitesi Hastanesi GETAT Merkezi, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Ozon (O3), yunan dilinden “koklamak” şeklinde tercüme edilebilir. Gaz formu 1839 yılında keşfedilip ilk tıbbi amaçla kullanımı 1. Dünya Savaşı’na uzanmaktadır. Medikal O3 tedavisi ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 senesinde resmi gazetede yayınlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Yönetmeliği” nde ele alınmış; endikasyonları, kontrendikasyonları ve uygulama yolları bu yönetmelikte bildirilmiştir. O3 tedavisi; mevcut yönetmeliğe göre tıp doktorları tarafından, uygun terapötik dozda ve uygun metodlarla yapılmalıdır.

O3’nun primer veya tamamlayıcı tedavi etkinliğini araştırmak amacıyla bu güne kadar birçok çalışma yapılmış ve günümüzde de bu çalışmalar daha ayrıntılı yapılmaya devam edilmektedir. Çalışmalar doğrultusunda oksidatif stresin olmadığı sağlıklı dokudalarda O3 tedavisi olumsuz sonuçlara neden olabilse de, oksidatif stresin olduğu durumlarda gerek tek gerekse diğer tedavi edici ajanlarla birlikte kullanımı antioksidan etki yapıp hasarı düzeltmektedir.

Bu sonuçlar bize; O3’nun tamamlayıcı tedavi özelliğinin etkin seviyede olduğunu göstermekte; fakat O3 ile ilgili daha fazla sağlıklı doku çalışmaları-na ve daha fazla primer tedavi protokolü olarak uygulanan çalışmaya gereklilik duyulduğunu göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]