[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2021, Cilt 26, Sayı 4
Derleme
Ozon Tedavisi
Ahmet KAVAKLI, Feyza AKSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Adriamisin Uygulanan Sıçanların Böbrek Dokusunda Alfa Lipoik Asit’in Koruyucu Etkisinin DRP1 ile İlişkisi
Elif ERDEM GÜZEL, Nalan KAYA TEKTEMUR, Ahmet TEKTEMUR, Ramazan Fazıl AKKOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
0-24 Ay Arası Çocuğu olan Ebeveynlerin Bağışıklama ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Gizem GÜNGÖR, Süleyman ERSOY, Emin PALA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Seboreik Dermatit ve Telogen Effluvium Birlikteliği olan Hastalarda D Vitamini Düzeyi
Esra İNAN DOĞAN, Birgül ÖZKESİCİ KURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Çağında Toplumdan Gelişen Pnömonilerde Atipik Patojenlerin İndirekt İmmünfloresan Antikor Yöntemi (İFA) ile Araştırılması
Recep ÖNCÜ, Süheyl UÇUCU, Adnan SEYREK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkinlerde Akut Apandisit Olgularının Yıllık ve Mevsimsel Dağılımı
Alirıza ERDOĞAN, Hacı BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnönü Üniversitesi Tıp ve Spor Bilimleri Fakültelerindeki Öğrencilerin İçme Suyu Tercihleri
Esra YİĞİT, Adem Taha ÖZDEMİR, Alper GÜNGÖR, Ayşe GÖKÇE, Ali ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Analysis of TKA Patients Following High Tibial Osteotomy with Matched Primary TKA Patients (HTO -TKA vs primary TKA)
Berkin TOKER, Tunay ERDEN, Ömer TAŞER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinisyenlerin Gözüyle Anatomi Eğitimi: Anket Çalışması
Ramazan Fazıl AKKOÇ, Feyza AKSU, Ahmet KAVAKLI, Murat ÖGETÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Skafoid Kırıklarında Perkütan ve Açık Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Mustafa Ümit GÜRBÜZ, Şükrü DEMİR, Sefa KEY, Erhan YILMAZ, Murat GÜRGER, Gökhan ÖNCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Temel Cinsel Sağlık Eğitimi Almış Sağlık Çalışanı Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Değerlendirmesi ve Sonuçların Temel Cinsel Sağlık Eğitimi Almamış ve Sağlık Sektöründe Çalışmayan Kadınların Sonuçları ile Karşılaştırılması
Tunç OZAN1,a, Ahmet KARAKEÇİ, Kemal YILMAZ, Ercan YUVANÇ, Necip PİRİNÇÇİ, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Nadir Bir Olgu: Ayak Bileğinde Nörotekoma
Güleç MERT DOĞAN, Ahmet SIĞIRCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Görülen Bir Suicid Yöntemi, Elma Çekirdekleri: Bir Olgu Sunumu
Gökhan ÖZPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Homozigot Mevalonat Kinaz Geni Mutasyonu ile İlişkili Hiper IgD Sendromu: Olgu Sunumu
Mehmet KILIÇ, Ömer GÜNBEY, Fatma Betül GÜNBEY, Erdal TAŞKIN,Aşkın ŞEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]