[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 4, Sayfa(lar) 206-210
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Seboreik Dermatit ve Telogen Effluvium Birlikteliği olan Hastalarda D Vitamini Düzeyi
Esra İNAN DOĞAN1, Birgül ÖZKESİCİ KURT2
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Yapılan çalışmalarda vitamin D düzeyi ile birçok kronik hastalık ve deri hastalığı arasında ilişki gösterilmiştir. Bu çalışmada sık görülen dermatolojik hastalıklar olan seboreik dermatit (SD) ve telogen effluvium (TE) ile D vitamin düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Öykü ve dermatolojik muayene neticesinde SD ve TE tanısı konulan hastalar çalışmada hasta grubuna, sadece TE tanısı konulan hastalar ise çalışmada kontrol grubuna dahil edildi. Tüm hastaların serum 25-OH D vitamin düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya 69 hasta (SD ve akut TE; n =42 ve SD ve kronik TE; n =27) ve 80 kontrol (akut TE; n =69 ve kronik TE; n =11) grubunda olmak üzere toplam 149 gönüllü katıldı. Serum 25-OH D vitamin düzeyi akut TE tanılı hastalarda 14.59±4.68 ng/mL, kronik TE tanılı hastalarda 16.86±7.31, SD ve akut TE birlikteliği olan hastalarda 15.33±7.97ng/mL, SD ve kronik TE birlikteliği olan hastalarda 17.73±5.17ng/mL saptandı. Serum 25-OH D vitamini düzeyi SD ve kronik TE birlikteliği olan hastalarda SD ve akut TE birlikteliği olan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p <0.05). SD süresi ile TE süresi arasında aynı yönlü orta kuvvette (r: 0.489) anlamlı korelasyon saptanmıştır (p <0.001).

Sonuç: Bu çalışmada tüm gruplarda D vitamini eksikliği saptandı. SD ve TE hastalarında D vitamini düzeyini değerlendirmek ve D vitamini düzeyinde düşüklük saptandığında tedavi etmek faydalı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]