[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2021, Cilt 26, Sayı 3
Klinik Araştırma
Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Veysel KAPLANOĞLU, Hatice KAPLANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Son 11 Yılda Halk Sağlığı Alanında Yapılmış Tıpta Uzmanlık, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi
Süleyman Utku UZUN, Caner BAYSAN, Türker BEKAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntrakraniyal Lipomu Bulunan Pediatrik Hastaların Radyolojik Bulguları
Yeşim EROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Servise Başvuran Elektrik Yaralanmalarının İncelenmesi 2014/2018 Yılları Retrospektif Kayıt Çalışması
Songül ARAÇ, Eşref ARAÇ, Mehmet ÖZEL, Nazlı GÖRMELİ KURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kovid-19 Pandemisinin Diş Hekimliği Araştırma Görevlilerinin Korunma Davranışlarına Etkisi
Kevser TUNCER KARA, Osman ATAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Down Sendromlu Çocuklarda Komplet Atriyoventriküler Septal Defektin Cerrahi Onarımı Sonrası Erken Postoperatif Sonuçlar
Yüksel BAŞTÜRK, Esra ERTÜRK TEKİN, Ayhan UYSAL, Atakan ATALAY, Mehmet Şah TOPÇUOĞLU, Uğurcan SAYILI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

6-18 Yaş Grubunda Poliklinik Başvurularında Tekrarlayan Karın Ağrısının Değerlendirilmesi
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serum Albumin Düzeyleri ile Akut Pulmoner Emboli Klinik Formları Arasındaki İlişki
Selda TELO, Mutlu KULUÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Ayak Hastalarında Anksiyete-Depresyon Bozukluğu ve Kemik Mineral Yoğunluğu
Kader UĞUR, Tansel Ansal BALCI, Ahmet KARATAŞ, Umut AYDIN, Faruk KILINÇ, Suna AYDIN, Ramazan Fazıl AKKOÇ, Fikri Selçuk ŞİMŞEK, Gamze AYAZ, Vehbi PEHLİVAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Soğukla Uyarılan Ürtiker: Bir Olgu Sunumu
Mehmet KILIÇ, Leyla BULUT, Erdal TAŞKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID-19’a Bağlı Kritik Süt Çocuğu Olgusu
Damla GEÇKALAN SOYSAL, Gülten CİNGÖZ, Nihal KARAÇAYIR, Rahmi ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sakroiliak ve Kalça Ekleminin Subakut Brucella Osteoartriti: Bir Olgu Sunumu
Vildan GÜNGÖRER, Mehmet ÖZTÜRK, Şükrü ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]