[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2021, Cilt 26, Sayı 2
Klinik Araştırma
Total Larenjektomi Vakalarımızın Analizi
Tuncay TUNÇCAN, Bayram BÜYÜK, Caner KILIÇ, Arzubetül DURAN, Samet ÖZLÜGEDİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Santrifugal ve Roller Pompaların Hematolojik ve Klinik Sonuçlar Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Klinik Çalışma
Sedat GÜNDÖNER, Ramazan BACAKSIZ, İbrahim EKİNCİ, Halime ERKAN, Rıdvan KUŞOĞLU, Seher ALTUNSOY, Ersin ASİ, Ünal AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Üniversitenin Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beslenme ve Yeme Bozukluğu Sıklığının ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Tahsin Gökhan TELATAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şizofreni Hastalarında Serum Osteopontin Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Zerrin KUTLU, Zekai HALICI, Halil ÖZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PET-BT’de Uterusda Tesadüfi Olarak Saptanan Benign/Fizyolojik 18F-FDG Tutulumları ve Etkileyen Faktörler
Hacı Öztürk ŞAHİN, Semra ÖZDEMİR2
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C olan Hastalarda Karaciğer Fibrozisi ile MPV Arasındaki Korelasyon
Mehmet Nur KAYA, Ayla YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nonobstruktif Azospermide Mikrocerrahi Testiküler Sperm Ekstraksiyonu ile Sperm Bulmada Prediktif Faktörlerin Değerlendirilmesi
Osman BARUT, Mehmet Kutlu DEMİRKOL, Sefa RESİM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çölyak Hastalarının Eşlerinde Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Nimet YILMAZ, Halil İbrahim ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of the Effects of Ulnar Artery Flow and Allen’s Test on Radial Artery Graft Preference
Ekin İLKELİ, Ali Cemal DÜZGÜN, Ayhan UYSAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Akuajenik Ürtiker: Bir Olgu Sunumu
Mehmet KILIÇ, Zeynep HÜZ, Erdal TAŞKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Majör Depresyonlu Hastada Hipernatremi ve Akut Böbrek Hasarı: Bir Olgu Sunumu
İhsan SOLMAZ, Şükran AKIN, Ramazan DANIŞ, Süleyman DÖNMEZDİL, Eşref ARAÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Karşılaşılan Sağ Hepatik Arter Varyasyonu: Olgu Sunumu
Sezai KANTAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  COVİD 19 Pandemisi ve Üroonkolojik Hastalıklar
Necip PİRİNÇÇİ, Fatih FIRDOLAŞ, Kemal YILMAZ, İrfan ORHAN
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]