[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-182
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sakroiliak ve Kalça Ekleminin Subakut Brucella Osteoartriti: Bir Olgu Sunumu
Vildan GÜNGÖRER1, Mehmet ÖZTÜRK2, Şükrü ARSLAN1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Bruselloz tüm dünyada yaygın olarak görülen, kas iskelet sistemi, santral sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, genitoüriner sistem gibi birçok organ ve sistemi etkileyen ve ciddi morbiditelere neden olabilen bir hastalıklıktır. Osteoartiküler tutulum brusellozda oldukça yaygın görülmesine rağmen spesifik bulguları olmadığından dolayı tanı koymada güçlükler yaşanabilir. Bu yazıda sistemik enfeksiyon bulguları gelişmeden, sadece kalçada ağrı ve hareket kısıtlılığı ile başvuran 14 yaş erkek hastada bruselloza bağlı gelişen sakroiliak eklem ve kalça eklemi osteoartriti tanımladık. Osteoartiküler tutulum brusellozda sık görülmesinden ötürü özellikle eklem yakınmaları ile başvuran her hastanın bruselloz yönünden araştırılması gerekmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]