[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 679-683
[ English ]
ORGANİK PSİKOTİK BOZUKLUK OLGU SUNUMU
Murat KULOĞLU1, Murad ATMACA1, Selami SERHATLIOĞLU2, A. Ertan TEZCAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, LAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Organik psikotik bozukluk, altta yatan özgün bir organisiteye ikincil olarak gelişen, varsanı ve sanrıların belirgin olarak görüldüğü bir psikiyatrik tablodur. 40 yaşında erkek hasta, kliniğimize göğsünde sıkışma hissi, çarpıntı, ölüm korkusu, uykusuzluk, şüphecilik, rüzgar sesi duyma, sağ elini kullanamama, baş ağrısı, halı üzerinde ve vücudunda böcek yürüyor gibi görme, vücudunun bir manyetik alana girdiği ve yönlendirildiği yakınmalarıyla başvurdu. Ruhsal durum muayenesinde; yoğun beklenti anksiyetesi, depresif duygulanım, insomnia, obsesyon ve kompulsiyonlar, görsel, işitsel, dokunsal varsanılar, perseküsyon ve somatik sanrılar, ambivalans ve derealizasyon mevcuttu. Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ile sol parieto-oksipital bölge düzeyinde hipodens bir oluşum (posttravmatik porensefali) tesbit edilen hastaya organik psikotik bozukluk tanısı konuldu. Olgumuz; psikotik bulguların oluşumunda, organik temelin önemini belirgin şekilde vurgulaması açısından çarpıcıdır.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]