[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 684-687
[ English ]
UYLUĞUN AKUT KOMPARTMAN SENDROMU: OLGU SUNUMU
Lokman KARAKURT1, Rüştü KÖSE2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Uyluğun kompartman sendromu nadir görülen bir durumdur. Biz, sol femur diafiz tip IIIa açık kırığı olan bir hastada ameliyat sonrası geç dönemde meydana gelen uyluk akut kompartman sendromunu literatür bilgileri altında tartışmayı amaçladık.

65 yaşında ateşli silah yaralanmasına bağlı sol femur diafiz tip IIIa açık kırığı ve sağ femur subtrokanterik kırığı olan erkek hastaya ilk gün acil olarak yapılan yara debridmanını takiben 18. günde kilitli küntcher çivisi ile bilateral intrameduller osteosentez uygulandı. İkinci ameliyattan 6 gün sonra sol uylukta aşırı gerginlik, ayağa dorsal fleksiyon yaptıramama ve ayak dorsalinde duyu kaybı mevcuttu. Hasta acil ameliyata alınarak önceki lateral insizyondan fasyatomiyi takiben kompartmanlara ulaşıldı ve yaklaşık 2500 cc hematom boşaltıldı. Kanama nedeni olan a.profunda femorisin dalı bulunup bağlandı.

Ameliyat sonrasında kompartman sendromuna bağlı olarak gelişen klinik tablo tamamen düzeldi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]