[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 602-607
[ English ]
ARTAN YÜKE KARŞI YAPILAN EGZERSİZ SIRASINDA O2 ALINIMI-İŞ GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Oğuz ÖZÇELİK1, Vedat AYAN2, Muammer ASLAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, ELAZIĞ

Amaç: İş gücü şiddetinin düzenli olarak arttırıldığı egzersiz sırasında O2 alınımı (VO2) ile iş gücü arasındaki (WR) ilişkiyi araştırarak aerobik ve anaerobik metabolizmaların VO2 -WR üzerine olan etkilerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: On sekiz sedanter erkek denek elektromanyetik bisiklet ergometre ile şiddeti düzenli olarak artan (15 W/dk) yüke karşı yapılan egzersiz testine katıldılar. Solunum ve akciğer gaz değişim parametreleri türbin volüm metre ve gaz analizörü ile ölçüldü ve solunumdan solunuma hesaplandı. Aerobik ve anaerobik metabolizmaların ayırımı (anaerobik eşik) non-invazif olarak solunum ve akciğer gaz değişim parametreleri ile hesaplandı.

Bulgular: Maksimal VO2 ve iş gücü 3.108±0.54 1/dk ve 246±39 W olarak bulundu. Anaerobik eşik’deki VO2 1.76±0.31 1/dk (%56 VO2 max) bulundu. Egzersiz sırasında VO2 -WR arasında lineer artış yükleme döneminin tamamında (0,9899±0.006) aerobik (0,9689±0.02) ve anaerobik (0,9787±0.01) bölgelerde farklılık göstermedi. Egzersiz sırasında DVO2 /DW oranı 10.3 ± 1.2 ml/dk/W bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular VO2’nın egzersiz kaslarına oksijen taşınmasından ziyade hücreler tarafından kullanılmasıyla daha yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]