[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 675-678
[ English ]
WEGENER GRANÜLOMATOZİS: FULMİNAN SEYREDEN BİR OLGU
Ahmet EYİBİLEN
Elazığ Devlet Hastanesi, Kulak Burun ve Boğaz Kliniği, ELAZIĞ

Wegener granülomatozis (WG) birden fazla sistemi tutabilen, vaskülit, granülomatozis ve nekrozla kendini gösteren enflamatuar bir hastalıktır. Klasik formu üst ve alt solunum yolu ile böbrekleri tutmasına karşın, gerçekte herhangi bir organı tutabilir. Hastaların yaklaşık %80-90’ında burun ve paranazal sinüsler tutulur. Bu yazıda iki ay kronik sinüzit tanısıyla tedavi edilmeye çalışılan Wegener granülomatozisli bir kadın hasta sunuldu. Hastaya siklofosfamid ve prednizondan oluşan bir tedavi uygulanmasına rağmen hasta kaybedildi. Bu olgu erken tanıda kulak burun boğaz muayenesinin (KBB) önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]