[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 623-629
[ English ]
ELAZIĞ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM VE LİSELERDE GÖREV YAPAN BAYAN ÖĞRETMENLERİN MENOPOZ HAKKINDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI
Leyla GÜNGÖR, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, Yasemin AÇIK, M. Yüksel GÜNGÖR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Elazığ Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesi’nde bulunan İlköğretim ve Liselerde görev yapan bayan öğretmenlerin menopoz hakkındaki bilgi, tutum ve düşüncelerini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Söz konusu okullarda görev yapan toplam 140 bayan öğretmenden 111’ine ulaşılmış ve yüz yüze anket uygulanmıştır. Cevaplılık oranı %79.3’tür.

Bulgular: Bayan öğretmenlerin %63.1 (70 kişi)’i menopozu adetin kesilmesi olarak tanımlamışlardır. Menopoza giren kadınlarda en çok vazomotor (%75.7) ve psikolojik şikayetler (%57.7) görüleceğini ifade etmişlerdir. Bayan öğretmenlerin %82.0 (91 kişi)’si menopozun tedavi edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Menopoza giren bir kadında cinsel yaşamda azalma olur diyenlerin oranı %25.2 (28 kişi) iken değişmeyeceğini söyleyenlerin oranı %47.7 (53 kişi)’dir.

Sonuç: Hem bayan öğretmenlerin, hem de genel populasyonun menopoz döneminde görülebilecek değişiklikler ve bu dönemin mutlu ve sağlıklı geçmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgi ve tutumlarını değiştirici eğitim ve hizmet sunumuna öncelik verilmelidir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]