[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4
Deneysel Araştırma
İZOLE İNSAN MİYOMETRİYUMUNDA SPONTAN VE OKSİTOSİNLE İNDÜKLENEN KONTRAKSİYONLARIN MELATONİNLE İNHİBİSYONU
Niyazi TUĞ, Ahmet AYAR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞLIKLI OKUL ÇOCUKLARININ BOĞAZ KÜLTÜRLERİNDE A, C ve G GRUBU STREPTOKOK TAŞIYICILIĞI
Kutbettin DEMİRDAĞ, Yaşar DOĞAN, Mehmet ÖZDEN, Yaşar ŞEN, Denizmen AYGÜN, Ahmet KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EGZERSİZİN GÖRSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER ÜZERİNE ETKİLERİ
Recep ÖZMERDİVENLİ, Serpil BULUT, Hale BAYAR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİĞİMİZDE AKCİĞER KANSERİ DÜŞÜNÜLEREK FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ UYGULANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, M. Hamdi MUZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MAKROSİTOZLU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tamer ELKIRAN, Bilge AYGEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MESANE KANSERİNDE TÜM SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLİ PROGNOSTİK GÖSTERGELER
Doğan ÜNAL, Ercan YENİ, Ayhan VERİT
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEGALOBLASTİK ANEMİLİ HASTALARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tamer ELKIRAN, Harika ÇELEBİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

2000 YILINDA YENİMAHALLE ve ABDULLAHPAŞA EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAKLARINA YAPILAN 60 YAŞ ÜZERİ BAŞVURULARIN TANIMLANMASI
S. Erhan DEVECİ, Ahmet Tevfik OZAN, Yasemin AÇIK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA DİZ GRAFİLERİNİN KANTİTATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Sezai ŞAHİN, Ayhan KAMANLI
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OFTALMOLOJİDE AMNİYOTİK MEMBRAN
Tamer DEMİR, Burak TURGUT, Ülkü ÇELİKER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ENTERAL NÜTRİSYONDA KOMPLİKASYONLAR
Ömer Lütfi ERHAN, Mustafa AKIN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞI SENDROMU
Yaşar ŞEN, Erdal TAŞKIN, Nimet KABAKUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
JEJUNUMUN MALİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
Seyfettin YAHŞİ, Hayreddin YEKELER, Nusret AKPOLAT, Nurullah BÜLBÜLLER, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MUSCULUS CORACOBRACHİALİS’İ DELMEYEN VE NERVUS MEDİANUS’A BİRLEŞTİRİCİ DAL VEREN BİR NERVUS MUSCULOCUTANEUS OLGUSU
Gülru ESEN, B. Ufuk ŞAKUL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

WOLFRAM (DİDMOAD) SENDROMU: Olgu Sunumu
Serdal GÜNGÖR, Metin Kaya GÜRGÖZE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELDE İNTERDİGİTAL PİLONİDAL SİNUS:OLGU SUNUMU
Metin Deniz SAVAŞ, Mustafa ESGİN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]