[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 559-562
[ English ]
WOLFRAM (DİDMOAD) SENDROMU: Olgu Sunumu
Serdal GÜNGÖR, Metin Kaya GÜRGÖZE
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Wolfram sendromu diabetes insipidus, diabetes mellitus, optik atrofi ve nörosensoriyel işitme kaybı kombinasyonundan oluşur. Bu sendromda hidronefroz, megaüreter gibi üriner sistem bozuklukları ve boy kısalığı da birlikte görülebilir. Burada, tip I diabetes mellitus tanısı ile uzun zaman izlendikten sonra tanı konan iki DİDMOAD olgusu sunulmaktadır.Tanı gecikmesinin önlenmesi için tip I diabetes mellitus tanısı alan her olgu optik atrofi ve diabetes insipidus açısından özenle değerlendirilmelidir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]