[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 547-551
[ English ]
OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA DİZ GRAFİLERİNİN KANTİTATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Sezai ŞAHİN, Ayhan KAMANLI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Osteoartritli (OA) hastalarda süreç ölçümleri için pratik bazı parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada 21 OA’lı hasta ile 20 sağlıklı bireyin ayakta ve yatarak çekilen diz radyografilerinde eklem aralıkları kantitatif olarak karşılaştırıldı. OA’lı hasta grubunda bilateral medial eklem aralıkları kontrollere göre daha dar bulundu. Ayrıca her grup kendi aralarında karşılaştırıldığında ayaktaki grafilerde, yatarak çekilenlere göre bilateral tibiofemoral eklem aralıklarının daha dar olduğu, medial eklem aralığının daha çok daralma gösterdiği (p<0.001), Lequesne Diz OA şiddet indeksi, Vücut kitle indeksi, ve eklem aralıklarının birbirleriyle istatiksel olarak ilişkili olduğu (p<0.01) gözlendi. Sonuç olarak, OA yavaş ilerleyen bir süreç olduğu için kantitatif ölçüm yöntemlerinin daha duyarlı olduğu düşünülmektedir. Özellikle diz OA’sında ayakta çekilen radyografilerle medial tibiofemoral eklem aralığının değerlendirilmesi hem süreç, hem de sonuçların değerlendirilmesinde daha değerlidir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]