[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3
Deneysel Araştırma
FASCİOLA GİGANTİCA E/S PROTEİNLERİNİN SDS-PAGE İLE TANIMLANMASI
Ahmet GÖDEKMERDAN, Mustafa KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MARJİNAL PELLUSİD DEJENERASYON VE KERATOKONUSTA KORNEANIN ELEKTRON MİKROSKOBİK YAPISI
Aysel KÜKNER, Şahap KÜKNER, Neriman ÇOLAKOĞLU, HAKAN ÖNER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIÇAN DORSAL KÖK GANGLİYON SİNİR HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE GLİBENKLAMİDİN ATP-DUYARLI POTASYUM KANALLARINA ETKİSİ
Erbil BOYDAK, Ahmet AYAR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PİNEAL BEZİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYDE İNCELENMESİ
İlter KUŞ, Oğuz Aslan ÖZEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SDS-PAGE YÖNTEMİNİN F. HEPATİCA VE F. GİGANTİCA E/S PROTEİNLERİNİN GÖSTERİLMESİNDEKİ ETKİNLİĞİ
Mustafa KAPLAN, Yasemin BULUT
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIÇANLARDA PİNEALEKTOMİNİN MİYOKARDİYAL İSKEMİ REPERFÜZYONLA İNDÜKLENEN İNFARKT BÜYÜKLÜĞE ETKİSİ
Engin SAHNA, Ahmet ACET
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIÇANLARDA AZOT PROTOKSİT'İN TESTESTERON ÜZERİNE ETKİSİ
M. Akif YAŞAR, Tahsin YAYLA, Ömer L. ERHAN, Reşat ÖZERCAN, Nevin İLHAN, Levent AVCI
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNTESTİNAL AMİBİYOZ'DA METRONİDAZOL TEDAVİSİNİN İKİ FARKLI UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI
Oğuz KARABAY, Ahmet GÖDEKMERDAN, Mustafa KAPLAN, Bahri TEKER, Kadri DEMİREL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GEBE OLMAYAN GEBE ve DİYABETİK KADINLARDA GRUP B STREPTOKOK İZALASYON ORANLARI ve ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI
Mehmet Refik TEVFİK, Nihayet MEHMET, Ziyan Mahmut DİZAİİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LİPOPROTEİN(A) İLE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNİN KORONER KALP HASTALARINDA ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Gürkan ÇIKIM, Süleyman AYDIN, Nermin KILIÇ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDAKİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Said BERİLGEN, Serpil BULUT
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİNGÖL İLİ VE ÇEVRESİNDE MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRILARINDA SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLER VE AĞRI
M. Said BERİLGEN, Murad ATMACA
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

UZUN KEMİK KRONİK OSTEOMYELİT OLGULARINDAKİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Ömer AYHAN, Erhan SERİN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NADİR GÖRÜLEN BİR KONJENİTAL ANOMALİ: PRESTERNAL BRONKOJENİK KİST
Ş. Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LOKAL ANESTEZİ İLE YAPILAN İNGUİNAL HERNİ TAMİR SONUÇLARI
Kibar ÇEBİ, İsmail Hakkı OCAK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
SÜT ÇOCUĞUNDA GÖRÜLEN BİR TAİLGUT KİSTİ OLGUSU
Ş. Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PEPTİK ÜLSERLİ BİR HASTADA AKUT NEKROTİZAN GASTRİT OLGUSU
Kibar ÇEBİ, İsmail Hakkı OCAK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]