[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 436-441
[ English ]
PİNEAL BEZİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYDE İNCELENMESİ
İlter KUŞ, Oğuz Aslan ÖZEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışma sıçan pineal bezinin ışık ve elektron mikroskop düzeyde incelenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla Wistar-Albino cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Bütün hayvanlar vasküler perfüzyonla öldürüldü. Sıçanların pineal bezleri çıkartıldıktan sonra ışık ve elektron mikroskobik prosedürlerden geçirildi.

Bulgular: Pineal bezin dıştan bir kapsülle çevrili olduğu ve bez yapısının bol miktarda kapiller içerdiği görüldü. Bezin parankimasında pinealositler ve glia hücreleri olmak üzere iki tip hücre gözlendi. Bu hücreler çekirdeklerinin boyanma özelliklerine göre ayırt edildiler. Pinealosit çekirdeklerinin ökromatik, iri ve çentikli olduğu, hücre sitoplazmasının mitokondri ve lipid damlacıklarından zengin ayrıca granüllü endoplazmik retikulum kesecikleri, golgi kompleksi ve çok sayıda ribozom içerdiği gözlendi. Glia hücre çekirdeklerinin kromatin yoğunluğundan dolayı koyu renkte boyandığı, hücre sitoplazmalarında da mitokondriler, lipid damlacıkları ve granüllü endoplazmik retikulum keseciklerinin bulunduğu gözlendi. Bu hücrelerin sitoplazmik uzantılara sahip oldukları görüldü.

Sonuç: Sıçan pineal bezinde pinealositler ve glia hücreleri gözlendi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]