[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 497-499
[ English ]
SÜT ÇOCUĞUNDA GÖRÜLEN BİR TAİLGUT KİSTİ OLGUSU
Ş. Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Tailgut kistleri retrorektal mesafede yerleşen ve embriyolojik tailgut'tan köken alan konjenital lezyonlardır. Genelde erişkin döneminde bulgu vermekle beraber nadiren dışardan gözlenebilen makroskopik lezyon varsa yenidoğan veya süt çocuğu döneminde de saptanabilirler. Biz de burada sadece huzursuzluk şikayeti ile başvuran ve detaylı fizik muayene ile, özellikle rektal muayene yardımıyla, tanısı konulmuş 36 günlük kız tailgut kist olgumuzu sunmak istiyoruz. Tanının konulmasında yapılan dikkatli patolojik incelemenin önemi bulunmaktadır. Tailgut kistleri mikroskopide özellikle bronş veya barsak epiteli ile döşeli duvarı ve yine duvarında dağınık düz kas demetlerinin bulunmasıyla öne çıkar. Bu özellikleri ayırıcı tanıda diğer patolojilerden tailgut kistlerini farklı kılar. Tedavisi enfeksiyon ve malign dejenerasyon ihtimalleri nedeniyle cerrahidir. Çocukluk çağında oldukça nadir görülmesi nedeniyle konu tanısal açıdan önem taşır.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]