[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 421-427
[ English ]
MARJİNAL PELLUSİD DEJENERASYON VE KERATOKONUSTA KORNEANIN ELEKTRON MİKROSKOBİK YAPISI
Aysel KÜKNER1, Şahap KÜKNER2, Neriman ÇOLAKOĞLU1, HAKAN ÖNER1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji, Anabilim Dalı ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Keratokonus (KK) ve Marjinal Pellusid Dejenerasyonlu (MPD) korneaların elektron mikroskobik incelenmesi ve bulunan bulguların normal kornea ile karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Kornea nakli yapılan 3 KK ve 1 MPD'li hastadan alman kornealar incelendi. Elektron mikroskobi için dokular fosfat tamponlu % 2.5 lik gluteraldehit ile tespit edildi, osmiyum tetroksit ile ikinci tespit yapıldı ve rutin işlemler ile gömüldü, kesit alındı.

Bulgular ve sonuç: Normal kornealar ile karşılaştırıldığında, keratokonuslu kornea epitelinde, hücre katı artışı, kalınlaşma ve ödem gözlendi. KK'lı kornealarda bazal membran ve Bowman membranı bozulmamıştı. MPD'li korneanın epitelyal bazal hücrelerinde vakuolizasyon izlendi. Epitel hücreleri arasındaki aralık artmıştı. Bazal hücrelerin sitoplazmik uzantıları Bowman membranına doğru uzanmış ve bu bölgede bazal lamina yoktu. Bowman membranı kalınlığı KK ve normal kornealardakinden daha azdı. Bowman membranında osmiyofilik madde birikmişti ve bazı alanlarda kırılmıştı. MPD epitelindeki bozulmanın, bazal membran ve Bowman membranının düzensizliği ile ilişkili olabileceği düşünüldü.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]