[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 577-583
[ Turkish ]
Increased Intracranıal Pressure Syndrome
Yaşar ŞEN, Erdal TAŞKIN, Nimet KABAKUŞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Intracranial hypertension results from an increase in the volume of the cranial cavity. The clinical signs and findings in children may change according to the patient’s age and disease course. It should be rapidly diagnosed and treated because of the ıts serious complications.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]