[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 577-583
[ English ]
KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞI SENDROMU
Yaşar ŞEN, Erdal TAŞKIN, Nimet KABAKUŞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Kafa içi basınç artışı, intrakranial kompartmanların volümündeki bir artış sonucu meydana gelmektedir. Çocuklardaki klinik belirti ve bulgular hastanın yaşı ve gelişim hızına göre değişiklik gösterir. Ciddi komplikasyonları nedeni ile acil tanı ve tedavi gerektirmektedir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]