[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 556-558
[ English ]
MUSCULUS CORACOBRACHİALİS’İ DELMEYEN VE NERVUS MEDİANUS’A BİRLEŞTİRİCİ DAL VEREN BİR NERVUS MUSCULOCUTANEUS OLGUSU
Gülru ESEN1, B. Ufuk ŞAKUL2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ANKARA

Amaç: Anatomik varyasyonların ve karşılaşılma sıklıklarının bilinmesi, bölgenin cerrahi girişimleri sırasında meydana gelebilecek komplikasyonları önlemede önemlidir. Varyasyonların en az görüldüğü yapı sinirlerdir. Bu amaçla, rutin diseksiyon sırasında karşılaştığımız bu sinir varyasyonunu yayınlamayı uygun gördük.

Materyal: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenci eğitimi için kullanılan 60 yaşındaki bir kadın kadavra.

Bulgular: Anatomi laboratuvarında yapılan rutin diseksiyon islemi sırasında 60 yaşındaki bir kadın kadavranın sağ üst ekstremitesinde n. musculocutaneus’un m. Coracobrachialis’i delmediği ve kolun ortalarında n. medianus’a birleştirici bir dal verdiği gözlendi.

Sonuç: İki sinir arasındaki birleşmenin bilinmesi, omuz eklemi travmaları ve operasyonlarında kıymetli bir bilgi olma özelliğindedir. bu varyasyon iki sinirin kombine paralizlerine neden olabilmesi bakımından klinikte çok önem taşımaktadır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]