[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-097
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adams-Oliver Sendromlu Bir Prematüre Yeni Doğan: Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
Yusuf KALE1, Ali Evren BİLGİÇ1, Mehmet ELTAN1, Ahmet KÖSE2, Sadettin SEZER2
1Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yeni Doğan Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye

Adams-Oliver sendromu, ilk kez 1945 yılında tanımlanmıştır. Kutis aplazisi ve sıklıkla saçlı deri altındaki kemik dokuda defekt ve distal ekstremite anomalileriyle karakterize nadir herediter bir hastalıktır. Fizik muayene ve radyolojik bulgular ile Adams-Oliver sendromu tanısı düşünülmüş olan bu vaka nadir görülmesi nedeniyle literatür bilgileri ile birlikte sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]